תפריט
קטלוג
x
 
x
 
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
השובר מקנה זיכוי כספי ע"ס 40 ₪.
- לא יינתן עודף לשובר שלא נוצל במלואו אלא זיכוי כספי למימוש חוזר בסינפי הרשת.
- אין כפל מבצעים והנחות.
לאתר הרשת