x
 
 
x
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
X
קופון סלולרי. שובר למייל. הדפסה ביתית
לרכישה חייגו: 03-9223392
כרטיס מגנטי נטען חדש
לרכישה חייגו: 03-9223392
כרטיס מגנטי נטען קיים
הכנס פרטי כרטיס
 
 
 
שוברים לקפה ומאפה
לרשותך מספר סוגי שוברים למימוש במבחר בתי קפה ומסעדות בפריסה ארצית:

- "הפסקת קפה" - קפה ליחיד/לזוג.
- "קפה ומאפה" - קפה ומאפה ליחיד/לזוג.

*לרשימת האתרים ולמידע נוסף יש ללחוץ על תמונת השובר: