x
 
 
x
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
X
קופון סלולרי. שובר למייל. הדפסה ביתית
לרכישה חייגו: 03-9223392
כרטיס מגנטי נטען חדש
לרכישה חייגו: 03-9223392
כרטיס מגנטי נטען קיים
הכנס פרטי כרטיס
 
 
 
שוברים לקולנוע
לרשותך 6 סוגי שוברים למימוש במבחר בתי קולנוע בפריסה ארצית:

- "הזמנה לסינמה סיטי VIP "- כניסה לזוג באמצע השבוע*.
- "הזמנה לסינמה סיטי VIP "- כניסה לזוג בכל ימות השבוע.
- "הזמנה לסינמה סיטי VIP "- כניסה ליחיד באמצע השבוע*.
- "הזמנה לסינמה סיטי VIP "- כניסה ליחידבכל ימות השבוע.
- "הזמנה לסרט" - כניסה זוגית לסרט.
- "הזמנה לקולנוע" - כניסה זוגית לסרט כולל פופקורן ושתייה.

*לרשימת האתרים ולמידע נוסף יש ללחוץ על תמונת השובר: