תפריט
קטלוג
x
 
x
 
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
שובר מקנה זיכוי כספי ע"ס 100 ₪*.
- שווי השובר באילת הינו בניכוי המע"מ הקבוע בחוק.
- השובר תקף לכלל המוצרים, כולל מבצעים*.
- השובר אינו תקף בחנויות העודפים/מוצרי עודפים של הרשת.
- לא יינתן עודף לשובר שלא נוצל במלואו, אלא זיכוי כספי למימוש חוזר בסניפי הרשת*.

[*למחזיקי שוברים ישנים המקנים זיכוי ע"ס 140 ₪, השובר יקנה זיכוי כספי בהתאם לערך הנקוב בו (לא כולל מבצעים). בגין יתרת הקנייה מעבר לסכום השובר, יינתנו 40% הנחה (לא כולל מבצעים והנחות). לא יינתן עודף לשובר שלא נוצל במלואו.]
לאתר הרשת