x
 
 
x
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
X
קופון סלולרי. שובר למייל. הדפסה ביתית
לרכישה חייגו: 03-9223392
כרטיס מגנטי נטען חדש
לרכישה חייגו: 03-9223392
כרטיס מגנטי נטען קיים
הכנס פרטי כרטיס
 
 
 
הזמנה טעימה - כשר/מהדרין 120
בערך נקוב של 120 ₪ התקף למאות מסעדות כשרות וכשרות
בערך נקוב של 120 ₪ התקף למאות מסעדות כשרות וכשרות למהדרין בפריסה ארצית.
הזמנה טעימה - כשר/מהדרין 150
בערך נקוב של 150 ₪ התקף למאות מסעדות כשרות וכשרות
בערך נקוב של 150 ₪ התקף למאות מסעדות כשרות וכשרות למהדרין בפריסה ארצית.
הזמנה טעימה - כשר/מהדרין 200
בערך נקוב של 200 ₪ התקף למאות מסעדות כשרות וכשרות
בערך נקוב של 200 ₪ התקף למאות מסעדות כשרות וכשרות למהדרין בפריסה ארצית.
הזמנה טעימה - כשר/מהדרין 250
בערך נקוב של 250 ₪ התקף למאות מסעדות כשרות וכשרות
בערך נקוב של 250 ₪ התקף למאות מסעדות כשרות וכשרות למהדרין בפריסה ארצית.
לרשימת העסקים לפי תחום לחץ על התחום המבוקש: