תפריט
קטלוג
x
 
x
 
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
השובר מקנה זיכוי כספי ע"ס 110 ₪.
- המחזיקים שוברים בעלי ערך נקוב ע"ס 100 ש"ח, יוכלו לממש את השובר בהתאם לערך הנקוב בו.
- שווי השובר באילת הינו בניכוי המע"מ הקבוע בחוק.
- השובר אינו תקף למבצעים מגזריים ו/או ייעודיים.
לאתר הרשת