קטלוג
תפריט
x
 
x
 
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
עדכון - רשת סינמה סיטי


לקוחות יקרים!
החל מינואר 2018, רשת סינמה סיטי לא תכבד שוברי רעיונית המקנים זיכוי כספי בקופות,  כל יתר השוברים ללא שינוי.