תפריט
קטלוג
x
 
x
 
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
השובר מקנה ערכת "חייל" משחק ליחיד במסגרת קבוצתית. פעילות של כשעתיים הכוללת: סרבלי הסוואה, שכפ"צים, מסכות מגן, נשק חצי אוטומטי ומחסנית עם 70 כדורי צבע + מחסנית נוספת עם 25 כדורי צבע.
- ניתן לממש עד 2 שוברים בקבוצה המשחקת (מינימום 8 משתתפים).
- יש לתאם הגעה מראש.
- אין כפל מבצעים.
לאתר הרשת